Sponsorlu Reklam
Bunun tarihi sparta dönemine daynır. Savaşçı erkek çocuğu yetiştiren spartalılar, sağlıksız doğan erkek çocukları ölüme terk ediyorlardı.Asırlar sonra,evrim teorisini ortaya atan Charles Darvin'in, doğal seçilim yani güçlünün zayıfı avlaması gibi teorileri çıkarmıştır. Bu teoride,genleri değiştirerek sağlıklı güçlü bir insan ırkı yaratılabileceğini tezini ortaya atmıştır. Darwin'in kuzeni Galton bu tezi gerçekleştirmek ister ve insan neslinin ıslahı için toplumda yetenekli ve sağlıklı kişilerin daha çok çocuk sahibi olmasının gerektiğini söyler.

20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda insanı yanına alarak, öjeni teorisini çıkardı.Sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının,ıslah edilmesi anlamına geliyordu. Öjeni teorisine göre,sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturabiliyorsa,bir insan ırkı da böyle ıslah edileceğini anlatıyordu.Öjenik, yeryüzünde kendiliğinden sürmekte olan organik yaşamı doğal seyrinden kopararak, önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden oluşturma olarak ifade edilebilir. Doğal çoğalmaya karşı olan öjenik,biyoteknolojinin insana ve tüm diğer canlı organizmalara uygulanmasını gerektiğini savunmaktadır.

Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise, ünlü biyolog Ernst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yakın bir dostuydu ve öjeni teorisinin savunucusuydu.Öjeni teorisinin Alman toplumu içerisinde yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyordu fakat bunu pek yaymadı.Nazilerin Almanya'ya geldikten sonra çeşitli dönemlerde, çeşitli vesileler ile öjenik uygulamaların başlamasını sağladılar.Naziler “Kalıtımsal Olarak Hastalıklı Zürriyetin Engellenmesi Kanunu” çıkararak bu kanun kapsamında 400.000 kişi rızası olmadan kısırlaştırır. Haeckel'in çalışmalarının yayınlanması da Naziler tarafından engellenmiştir. Nazi'lerin bizzat kendilerine ait olan makalelerde ve yayınlarda da "Partimiz ve temsilcileri Haeckel'in fikirlerini reddetmekte ve Haeckel'in her türlü araştırma ve eğitim faaliyetlerinin önüne geçilmesini savunmaktadır" tarzındaki birçok ifadeye rastlanmasına rağmen çoğu insan Haeckel'infikirlerinin Nazilere miras kaldığını iddia ediyor.Bunun dışında Benito Mussolini de İtalya'yı emperyalist ve faşist temeller üzerine oturtmak için aynı Öjenik kavramlardan yararlandı,1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirerek,siyah ırktan olanlara yaptığı soykırımı ;"Aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı" diyerek dile getirdi.
Fransa'da da Öjenik kavramı 1900'lü yıllarda Fransız hükümeti, psikolog Alfred Binet'e zihinsel özürlü çocukları diğerlerinden ayırma görevi verilerek başlatıldı. Bunun dışında Amerşka'da evrimsel biyolojiyi kendi ırkçılıklarında kullananlardan birisi de Henry Fairfield Osborn'dur. İnsan Irklarının Evrimi başlıklı bir makalesinde "Ortalama bir zencinin zeka yaşı, Homo sapiens türüne ait on bir yaşındaki bir çocuğun zekasına ancak ulaşabilir" gibi yazılar yazmıştır. Öjenik kısa sürede bir çok ülkeye yayılır ve 1907’de Indiana eyâletinde kabul edilen bir kanunla zekâ özürlü, sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanır.Buna benzer yasa, Amerika’nın pek çok eyâletinde 1960 yıllarına kadar yürürlükte kalmıştır. Toplamda 67000 insan kısırlaştırılmıştır.

1 Yorumlar

  1. Aslında bu tezden dolayı Galton'a çok fazla haksızlık yapıldığını görüyorum ancak Galton, sadece güçlü kalıtımsal özellikleri olan ailelerin daha çok çocuk yapması gerektiğini savunur. Yani özelliklerin doğal yolla geçişinin akışına uygun olarak sürmesini savunur. Ancak Nazilerin uygulama methodları yüzünden Galton'a büyük haksızlık yapılmıştır.

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam