Sponsorlu Reklam

İsa Kitabı Ve İçeriği

Daha önceki yazımızda Şeytan'ın dikte ettirdiği üç tane kitap olduğundan söz etmiştik.İsa kitabı bunlardan bir tanesi.Şeytan dikte ettirdiği üç kitabında da, insanların zekalarını kullanması gerektiğinden bahseder.İsa kitabın'da; "Bakmak ayrıdır ve ayrıdır görmek,seyretmek tamamen ayrıdır." diye bir cümle var.Bu yazılardan sorgulamamız gereken şeyler olduğunu söyleyebiliriz.

İsa kitabında ikinci oğlun yapısında kötü tanrının yapı taşı bulunduğu yazar. Ademle Havva'nın suçluluk duygusuyla yaptıkları çocuğun enerjisinden kötü tanrının beslendiğini aynı zaman da kötü tanrının,umutsuzluk ve kötü duygulardan beslendiği yazar.

İlk kan dökmeyi birinci oğlun işlediği söylenir ,ama bilinenin aksine bu kitapta, ikinci oğul da, kötü tanrının yapı taşı bulunduğu için devamlı hayvan öldürüp, kan döktüğünden bahseder.Bize bunların yanlış aktarıldığını şu sözlerle anlatır;
"Güya birinci oğul, öldürdüğü zaman kötü tanrının oğlunu,ne yapacağını bilememiş cesedini ve bir kuş,başka bir kuşu öldürerek yol göstermiş ona ,saklaması için ikinci oğlun ölüsünü .Ölümün ve ölmenin ne olduğunu bilmezmiş güya insanlar o zamana kadar.Ya o zamana kadar kurban edilen hayvanlar? Ya ikinci oğul tarafından avlanan hayvanlar? Onlar ölmüyorlar mıydı? Nasıl bilmezdi insan o zamana kadar ölümü ve öldürmeyi?... "

İkinci oğlun ölümü çok yeniyken ,kötü tanrı, gerekli yapı taşlarını bedeninden titizlikle aldı sakladı,geliştirdi ve zenginleştirdi kendi varlığıyla. Kötü tanrının soyunu ilerleten her kahinde, daha da azalıyordu enerji.Nesilden nesile zayıflıyordu kahinler,çünkü vahiy alırken bedenleri direk tanrının enerjisine maruz kalıyordu. Bu da onları içten içe deforme ediyordu. Artık yeni ve güçlü bir kahinin hüküm sürmesinin zamanı gelmişti. Bu kahin ikinci oğlun yapı taşlarından hazırlanmıştı ve ona tanrısal güçlerden verilmişti.
Yalnızca bu kahini (İsa'yı), doğurması için bir dişi lazımdı.
O zamanlar tanrının kadın cinsini aşağı görmesi ve dışlamasından dolayı,kadın cinsinin şeytana daha yakın olduğu yazar kitapta. Tanrı, İsa'nın annesine de ,enerji ve şifa verici güç vermiştir. Bunun yanı sıra İsayı koruması için de bir gurup insanı görevlendirmiştir Şeytan bu kitapta İsayı korumak için görevlendirilen insanlar hakkında şunlardan bahsetmiştir; Hep "Sadece benim,ben tek gücüm ve tek tanrıyım" diye çırpınan tanrı ilk ve son defa açıkladı,İsayı koruyan insanlara, kendisinden başka benimde var olduğumu ,gücümü ve bana karşı durabilmek için onların yardımının gerektiğini...

Şeytan,eğer müdahale etmeseydi, İsa'nın insanların sonu olacağını anlatıyor kitabında.

Bu duruma müdahale ettiğini ve bebeği karnın da taşıyan, annenin yapı taşlarından bebeğe aktardığını anlatıyor.
Bu sayede İsa'nın yapı taşına, bir anne şefkati ve sevgisi de bulunmuş oldu.

İsa doğduğu vakit onu koruyanlar kendilerini belli etmeden çevresinde oldular İsa'nın. İsa misyonunun başlaması için gereken son etkisini almak üzere dağa çıkınca, tanrının gücüyle birlikte, şeytanın etkisiyle de karşılaştı. Şeytanla karşılaşması çok farklı ve yanlış yansıtıldı Hristiyanlığın kutsal kitabına. Hiç bir zaman pazarlık edilmedi İsa'yla ya da bir şey teklif edilmedi. Sadece insanca yaşamak ve güzellikler hissettirildi ona. Ama en önemsi içindeki insanlık ve Şeytan'ın kattığı yapı taşları uyarıldı İsa'da belli edilmeden. Artık o dehşetin kahini değil, sevgi ve hoşgörü taşıyıcısı olmak yolunda ilerliyordu. Bunları yaparken,tanrısına hizmet ettiğini zannediyordu. Kötü tanrı fark edince İsa'nın durumunu elini İsa'dan çekti ve bütün planını değiştirdi.İsa vaaz verirken ve iyilik yaparken tanrısının isteklerini yerine getirdiğini zannetti.İsa zaman zaman çok asabi oluyordu bu geninde bulunan diğer yapı taşlarından kaynaklanıyordu.Aslında iki ayrı yapı taşı da eşitti
ama insani yanları daha ağır bastığı için ,fark etmeden şeytanın kahini olmuştu. Kötü tanrı bu durumdan hiç memnun değildi ve İsa'nın derhal ölmesi gerekti . Yaşasaydı şayet, kendisine verilen güçle ,çevresine insanları toplayıp yayacaktı dinini,kötü tanrının bile gücü  yetmeyecekti onu sarsmaya ve yayılacaktı aslında şeytanın olan anlayış.Bu yüzden çarmıha gerilmek hem İsa'ya verilen bir cezaydı hem de İsa'dan kurtulmanın en temiz yoluydu. İsa son anda tanrısının onu terk ettiğini anladı ve son sözü "Baba beni neden terk ettin?" oldu.

İsa'nın en başta yaratılış amacı birinci oğlun ,yani Adem ve Havva'nın ilk oğulları olan, şeytanın yapı taşları bulunan insanların soyunu yok etmek ama kötü tanrı başarısız oldu.
Fakat yıllarca birinci oğlun soyundan gelenleri katlettiler ve işkence ettiler. Kitabın sonlarında ,ikinci oğlun yani kötü tanrının oğlunun yapı taşlarının bir kısmının saklandığı bunun ileri de kullanılacağından söz edilir.


Şeytan şöyle demiştir ;kötü tanrı nasıl ki ikinci oğlun yapı taşını tanrılar bahçesinde sakladıysa, ben de İsa'nın ölümünden sonra yapısının önemli parçalarını aldım.

Kötü tanrı kahinini ortaya çıkarınca ,ben de çıkaracağım kahinimi ve benim kahinim dehşete,kana,ölüme ve savaşa karşı olacak der.

Şeytanın Dikte Ettirdiği Kitaplar PDF İndir2 Yorumlar

Yorum Gönderme

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam