Sponsorlu Reklam


etiketler : cinlerin özellikleri eodev, cinlerin özellikleri 10 madde, cinlerin özellikleri madde madde kısaca, cinlerin yapıları ve özellikleri, cinlerin özellikleri sorularla islamiyet, cinlerin özellikleri maddeler halinde yazınız, mümin cinlerin özellikleri


Cinlerin çok önemli birkaç özelliği vardır ki, bu hususlar konuyu dikkatle tetkik edenlerin asla gözünden kaçmaz. 

1. Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur. 
2. Cinlerde büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir. 
3. Cinlerde kendini kontrol mekanizması çok zayıftır. 
4. Cinlerde sürekli tekrarlar mevcuttur. 

Hangi isim altında, Dünya’nın neresinde olursa olsun verdikleri tebliğlerde daima yukarıda saydığımız bu dört esası derhâl müşahede edebiliriz. Şimdi bu dört hususu açıklamaya çalışalım:

1. Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur

Eğer cinlerden ya da kendi tanıtımlarına göre uzaylılardan alınan tebliğler dikkatle tetkik edilecek olunursa, verilen konularda baştan sona mantıksal bir bütünlük asla görülemez. Sürekli çelişkili beyanlar verilir. Bir yerde verilen beyan, bir başka yerde, ötekine ters düşer. Bunu kamufle etmek için de hemen bir yafta, bir kılıf sererler; “Biz sizi düşündürmek, imtihan etmek, dikkatinizi ölçmek için bu çelişkileri koyuyoruz”. Oysa, sürekli çelişki içindedirler. Bunun sebebi de “zekâ”ca güçlü olmalarına karşılık “akıl” yönünden bir hayli ölçülü yapıya sahip olmalarıdır. Pratik “zekâ” ile o an için o konuya bir çözüm getirebilirler, ancak “akıl” son derece sınırlı olduğu için, o anda buldukları çözüm mutlaka bir süre evvel verdikleri tebliğlere; ya da, bir süre sonra verecekleri tebliğlere, son derece ters düşerek, büyük bir çelişki oluşturacaktır. Bunun en büyük örneklerinden biri de kendi kutsal kitaplarındaki Cinlerin varlığı konusudur. 86. sayfada “Cinler yoktur” denilirken, 151. 152. 153. 204. ve 319. sayfalarda “resmen cinlerin varlığı açıklanmakta” ve bu konuda da hayli bilgi verilmektedir.
2. Cinlerde büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir. 

Burada bahsi geçen büyüklük, sadece duygusal büyüklük, gurur, kibir anlamında olmayıp; birimsel ve boyutsal anlamındadır aynı zamanda. Bir yandan kendilerini yeryüzünün yöneticileri olarak gösterip insanları buna inandırmaya çalışırlarken; diğer yandan da birimsel ve boyutsal büyüklüklerle düşünceleri allak - bullak edip, çaresiz hâle getirme çabaları içindedirler. Cinlerin insanları kandırmada önemli bir taktiği de, ayrıca şu olmaktadır: Her medyum topluluğu, hangi inançlarla bezenmiş ise, onlara kendi inançları doğrultusunda tebliğ verilmekte, sanki onlardanmış gibi kendilerini kabul ettirmektedirler.  Mesela dini ciddiye almayanlara başka; dinle ilgilenene ise bambaşka şekilde yaklaşmaktadırlar; tıpkı tasavvufa meyli olana da bir tasavvuf önderinin ismini kullanarak yaklaşmaları gibi.

3. Cinlerde kendilerini kontrol mekanizması çok zayıftır. 

Bu sebepten ayarları çok kolaylıkla kayar ve konuşmalarında haddi aşarlar. Buna şayet tâbiri câizse “reostaları bozuktur” da denilebilir.  Verilen tebliğin başında, çok üst düzeyden atarlarken, tebliğin sonunda bir bakarsınız mahalle aktarı düzeyine inivermişlerdir. Bazen Yaradanı yaradan, yüce güçler olurlar; bazen, ALLÂH’ı bedenleyip insanların arasına yollarlar; bazen evrenlerden büyük, yüce varlıklar olurlar; bazen de Rabbin itaatkâr kulları olarak, insanları dinden ve Allâh Rasûlü’nden uzaklaştırıp kurtarmak(!) için ellerinden geleni esirgemezler.4. Cinlerde sürekli tekrarlar mevcuttur. 

İnsanlara sürekli tebliğler vererek, onlara kendilerinin üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışan cinlerde mevcut bulunan bir özellik de belirli kelimeleri sürekli tekrar eden cümleler kurmalarıdır. Bizim tespitlerimize göre bunun iki sebebi bulunmaktadır: 
1- İletişim kurulan medyumun, bu tekrarlarla sanki tespih çeker gibi beyninde bir açıklık oluşturularak, kendilerine daha fazla bağlanılmasını temin. 
2- Zaman zaman düşülen fikir tıkanıklıklarında, cümle tekrarları ile zaman kazanmak.


Konu Hakkındaki Fikrini Aşağı Yazabilirsin.

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam