Sponsorlu Reklametiketler : seytan ve satanizm pusudaki düsman, tapinak sovalyelerinden emoculara satanizm ve masonluk, satanist, satanizm kuralları, satanizm ayinleri, laveyan satanizm, satanizm kurucusu, satanizm nedir, satanizm siteleri, teistik satanizm, satanist ne yaparSatanizm 90'lı yılların başlarından itibaren Türkiye'de adı duyulur ve zaman zaman da gündemi fazlasıyla işgal eder hale geldi. Satanizm'den fazlasıyla bahsedilmesine ve dönem dönem de, basının da abartması ile "Savulun Satanizm geliyor" şeklinde abartılı merak ve korku dalgalarının yükselmesine rağmen görülmektedir ki, kimsenin hatta "Satanist'im" diyenlerin bir çoğunun bile Satanizm hakkında belli bir fikri ve bilgisi yok. Satanizm, bazılarına göre bir inanç sistemi, bazılarına göre bir din, bazılarına göre bir yaşam tarzı, bir felsefe, kimine göre sapıklık ve canilik, kimilerine göreyse siyah elbiseler giyip, erkeklerin saç uzatması ya da saçlarını kazıtması, küpe takmaları, kadınların da siyah tırnak cilaları kullanmaları ve metal müzik dinlemeleri. Satanizm tam olarak nedir? Bu soruya bir, iki kelime ile cevap verebilmek için insanın Satanizmi hiç bilmemesi ve kulaktan dolma yarım yamalak bilgilerle konuşuyor olması gerekiyor. Satanizm için kısaca "Şeytan tapımı" deyip geçmek de mümkün. Fakat bu da tam bir cevap olmuyor. 

Satanizm'in tam olarak bilinmemesi, anlaşılamaması yüzünden bir sürü gencin, hatta aileleri tarafından bile haksız yere itham 4 edilmesi, Satanizm ile mücadele ettiklerini zannedenlerin bile neyle karşı karşıya olduklarını bilmemeleri, kendilerini satanist zannedenlerin de, ne olduklarını iddia ettiklerini bilmemeleri ve insanların, bu konu söz konusu olduğu zaman hemen hemen her fırsatta, bir bardak suda fırtınalar kopartılmaları bu kitabın yazılmasını gerektirdi. Hemen belirtmem lazım ki, bu kitabın boyutları içinde asla Satanizm'i tam olarak anlatabildiğime, bilinebilecek herşeyden bahsettiğime inanmıyorum. Bir örnek vermek gerekirse. Afrika hakkında üçyüz ya da beşyüz sayfalık bir gezi rehberi hazırlanıp da, bütün Afrika hakkında bilinebilecek herşeyi, Afrika'daki her devletin, her kabilenin, her kültürün tam olarak anlatıldığını düşünmek ne derece doğruysa bu boyutlarda bir kitapla da Bütün Satanizmin anlatıldığını düşünmek o derece doğrudur. 
Bu yüzden, bu kitabın Satanizm'in ana şekillerini anlatan ve herkese belli bir fikir verebilecek olan, Hem Ailelere, hem Satanizme karşı olanlara, Hem de Satanizm heveslilerine bilgi verebilecek olan genel bir yapıda olduğunu düşünmek hatalı olmaz. Şimdi, yurdumuzda, belki de ne olduğu, ne gibi fikirler ileriye sürdüğü bilinmediği için çok korkulan Satanizm'in ne olduğunu incelemeye başlayabiliriz. Satanizm'in en tanınan ve hemen akla gelen açıklaması "Şeytan tapımı" sözleri olduğuna göre ilk yapmamız gereken Şeytan hakkında bir fikir sahibi olmaktır. Türkiye'deki Satanizm konusundaki ve tabii olarak da Anti Satanist olan kitaplarda Şeytan'ı anlatmanın en kolay yolu, Kur-an'da bulunan ve içinde Şeytan, İblis veya Tagut sözleri geçen bütün ayetleri 5 altalta sıralayıp, "Gördünüz mü işte Şeytan budur" demekten ve altına da İslami görüşe göre Şeytan'ın ne kadar aldatıcı ve kötü olduğunu yazmaktan ibarettir. Ben böyle yapmıyorum. Şayet Kur-an, İncil veya Tevrat'taki Şeytan ile ilgili ayetleri merak eden varsa bu kitapları açıp günümüzde artık mükemmel hale gelmiş olan, konulara göre hazırlanan fihristlerden gereken ayetleri bulup okuyabilirler. Hatta söz konusu olan kutsal kitaplar için para harcamalarına bile gerek yok. Bu kitaplara ve istenen her ayete İnternet üzerinden, ödeme yapmadan da ulaşmak da mümkündür. Yukarda da belirttiğim gibi önce Şeytan hakkında dinsel kitaplar ve dinsel efsaneler açısından bir fikre sahip olmalıyız. Yani Satan ya da Şeytan'ın geleneksel anlaşılışını görelim. Tabii ki, satanistlerin çoğunun Şeytan kavramı dinsel Şeytan kavramından farklı olabilir fakat onları aşağıdaki bölümlerde ayrıca göreceğiz. Satanizm bize batıdan geldiğine göre önce batı'nın görüş açısından geleneksel Satan'ı inceleyelim. 

Yazının kalan bölümü bir hafta sonra yayınlanacaktır.

Konu Hakkındaki Fikrini Aşağı Yazabilirsin.

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam