Sponsorlu ReklamKİTAP ÖNSÖZ'Ü

Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı. (Kitabı Mukaddes: Tekvin 1:27) Tanrı yarattığı bu çifti Aden'de bir bahçeye koydu. Onlar bahçedeki her ağacın meyvasını yiyecekler, ancak bahçenin ortasındaki bir ağacın meyvasına el sürmeyecekler, ondan yemeyeceklerdi. Çünkü Tanrı, o ağacın meyvasından yedikleri zaman öleceklerini söylemişti onlara. Ama yılan suretindeki Şeytan kadına dedi: Katiyen ölmezsiniz; çünkü Tanrı bilir ki, ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak, ve iyiyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. (Kitabı Mukaddes: Tekvin 3:4-5) Kadın, yılan suretindeki Şeytan'a uydu. Bu yasak ağacın meyvasını yedi ve kocasına da yedirdi. Bu yasak ağaç, iyiliği ve kötülüğü bilme ağacıydı. Kadın da kocası da artık iyiliği ve kötülüğü bilme yeteneğini kazanmışlardı. Şeytan, Tanrı'nın insan için öngördüğü planı bozmuştu... Kitabı Mukaddes: Tekvin 3'deki şu satırlara bakın: Ve RAB Tanrı dedi: İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu; ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın, ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye. Böylece RAB Tanrı onu Adem bahçesinden, kendisinin içinden alındığı toprağı işlemek için çıkardı. Ve adamı kovdu. Bu sözlerden şu çıkıyor: İyilik ve kötülüğü bilmiş olmak, Tanrı'nın benzerliğinde olmak demektir. Demek ki insan hem iyiliği hem de kötülüğü bilecek ve ikisi arasında özgür iradesiyle bir seçim yapacaktır. İyiliği seçen Tann'dan yana, kötülüğü seçen ise Şeytan'dan yana bir tavır koymuş olacaktır. İşte ilk günahın, Tanrı'ya isyan günahının kısaca öyküsü budur... Görüldüğü gibi Şeytan ve İnsan ilk günahı birlikte işlemişlerdir. Şeytan aldatarak, insan aldanarak.... Ve bu işbirliği o günden bugüne kadar devam etmiştir ve de insan var oldukça da devam edeceğe benzemektedir. İnsan sormadan edemiyor... Şeytan, sonunun Cehennem olacağını bildiği halde, kendinden binlerce kez daha güçlü olan Tanrı'ya, kendisini de ya7 ratan ve o Yüce Varlığa niçin isyan etti ve hangi mantıkla bu ümitsiz isyanını inatla sürdürüyor? Daha da ilginci, Şeytan'ın yolunda gidenler (Satanistler) neyin peşinde?.. 

Bu kitabı yazmadan önce, yazıp yazmamak konusunda çok düşündüm... Yazmaya başladıktan sonra da birkaç kez yazmaktan vazgeçmeyi düşündüm. Yazdıktan sonra da, acaba yazdıklanmı yakıp yok etsem mi, diye düşündüm... Sonunda yaymlanmasının iyi olacağını düşündüm... Evet, insan iyiyi bildiği gibi kötüyü de bilmeli... Bu kitapta, okuyucuya son yıllarda gündeme gelen bir akımı, Sataniz-mi tarafsız bir yaklaşımla anlatmaya çalıştım. Satanizmi, Satanistlerin bakış açısından yazdım. Çünkü suçlu bile olsalar, onlann da savunma hakkı vardır; hem bu dünyada, hem de öbür dünyada... Kitapta, Satanistlerin görüşleri tümüyle Şeytan İncili'ndeki yazılardan ve bu kitabın ruhundan esinlenerek yazılmıştır. Ben onların düşünce ve tezlerine ne kendimden bir şey kattım ne de çarpıttım. Olduğu gibi yazdım. Şeytan İncili'nden aynen yaptığım alıntılar kitapta italik harflerle yazılmıştır. Bunun dışındaki Satanist fikirler, daha iyi anlaşılsın diye tarafımdan yazı dilinden konuşma diline çevrilerek, yer yer serbest çeviri şeklinde aktarılmış; ama bu kısımlar italik olarak kitapta belirtilmemiştir. Ama okuyucu, Satanistlerin tüm görüşlerinin Şeytan İncili'nden alındığından veya o kitabın ruhuna uygun olduğundan kuşku duymamalıdır. Çünkü dürüst bir yaklaşımla yazdım bu kitabı. Amacım ne o insanları savunmak ne de onlan haksız suçlamalarla yerden yere vurmaktı... Kitabımı daha ilginç hale getirmek için birtakım abartmalar yapmaktan da özenle kaçındım. Mezarlıklarda dolaşan sapıklar, kan içenler, küçük çocukları kurban edenler, adam öldürenler... Yok kedi parçalayanlar, yok odasının tavanına kanlı ciğer asanlar... Bir- çok insan Satanistlerin böyle davranışlar içinde olduğunu, inançlarının gereği olarak bu gibi şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyor... Hayır, yanlış düşünüyorlar; çünkü Satanizm bu davranışları özendirmiyor... Bu gibi davranışlar olsa olsa bazı fanatik Satanistlerin marjinal davranışları... Bu bakımdan, salt okuyucunun hoşuna gider düşüncesiyle, böylesi marjinal davranışlara kitabımda değinmek gereğini bile duymadım. Ben yalnızca gerçeği yazdım. Ve de sözlerimi İsa'nın şu sözleriyle bağlıyorum: "Gerçeği bilin, gerçek sizi özgür kılacak."

1 Yorumlar

  1. kitabı indirdim okudum şuan 20. sayfadayım çok güzel tavsiye ederim :D

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam