Sponsorlu ReklamMerhaba arkadaşlar, öncelikle iletişim formundan blogumuza sıkça gelen sorulardan biride ''Cinler İnsan Bedenine Girebilir mi ?'' bununla ilgili ciddi bir araştırma yaptım ve bunu sizinle paylaşıyorum.Cinlerin metafizik alemden görünen, fiziki aleme geçişinde çeşitli nedenler vardır. Yani bizim alemimizde manyetik bir hadise meydana gelir, ya iki alem arasında bir koridor meydana gelir ya da medyum özelliklerine sahip olan kişi, bilerek veya bilmeyerek bünyesi gereği buna neden olur. Bu nedenlerin dışında hiçbir cin veya cinniya kendi aleminin sınırları dışına kendi iradesi ve gücüyle çıkamaz. Aynı dünyada yaşamamıza rağmen boyut farklılığı bir hakikat ve gerçektir.Cinler, kendi dünyalarından fiziki dünyaya geçtiği zamanlarda rastgele insanlara musallat olamaz. Herkese tesir edemez. Ancak, doğuştan medyumluk özelliği taşıyan insanlarla iletişime geçebilir veya bünyesinde bir açık, bir rahatsızlık bulunan insanlara musallat olurlar. Bu insanlarda genel olarak içine kapanık, korkak, çekingen, psikolojik olarak dengesiz, şizofreni ve beyin yönünden bir rahatsızlığı olan insanlardır.

Cinler kendi dünyalarından fiziki dünyaya devamlı kalmak üzere geçemez. Kesin olarak belli bir zaman sonra geri dönmek zorundadır. Nasıl ki, suya giren bir insan belli bir süre sonra sudan çıkmak zorundaysa, cinlerde belli bir vakit sonra kendi dünyasına dönüş yapmak mecburiyetindedir. Tek imkanı vardır o da, ya medyumluk özelliğe sahip manyetik enerjili bir insan bulmak ve onunla muhatap olup enerjisinden istifade etmek, ya onun içine girip bir müddet vaziyeti idare etmek, ya zayıf ve hasta bünyelerden enerji hırsızlığı yapmak ya da herhangi bir sinek, böcek vs. hayvanın içine girip zaman kazanmaktır.Asr-ı saadetten bir hadise bize bu konuda ışık tutmaktadır. Hz. Ayşe (r.a.) validemiz bir gece cinler tarafından yatağından kaldırılarak yüksek bir mahkemenin huzuruna getirilir. Hz. Ayşe validemiz sebebini sorunca: Sen cinlerden bir Müslüman katlettin. Bunun mahkemesi yapılacak, denildi. O da: ‘Ben nerede bir cin öldürdüm?’ dediğinde ona cevap verildi:
Sen Kur'an-ı Kerim okurken, bizim Müslüman cin kardeşlerimizden birisi bir yılanın içine girerek seni dinlemeye geldi. Siz hanenizde o yılanı görünce öldürdünüz. Dolayısıyla içinde bulunan kardeşimiz de öldü. Bunun hesabı görülecek. (Kurtubi, el-Camiu Liahkami'l-Kur'an, 16/214,215) 

Hadisenin sonunda barış ve anlaşma yapıldı. Olay tatlıya bağlandı. Zaten rivayetlerden bize gelen, evde her hangi bir haşarat, muzır mahluk görürseniz yılan, çıyan, böcek vs. bunları hemen telef etmeyin. Zararları yoksa ilişmeyiniz, denilmiştir.

Konu Hakkındaki Fikrini Aşağı Yazabilirsin.

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam