Sponsorlu Reklam


Öncelikle Atom Bombası nedir onu öğrenelim. Atom ve ya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır. Atom yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi Mö 440lı zamanlarda yaşamış Demokritostur. Gözle görülmesi olanaksız, çok fazla küçük bir parçacıktır ve sırf taramalı tünel mikroskobu atomik güç mikroskobu vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu bulunur. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel şekilde yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak bilinir. iyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu bulunmaktadır.


Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunmakta ve foton salınımı yahut emilimi yaparak ayrıcalıklı seviyeler içinde geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal niteliklerini belirlemesinin yanı dizi atomun manyetik nitelikleri üzerinde de epey bir etkilidir.

Bilindiği üzere ABD, Japonya'ya atom bombası saldırı yapmıştır. Bu yıkımdan arda kalan ise aşağıdaki resimlerdedir...

Konu Hakkındaki Fikrini Aşağı Yazabilirsin.

Daha yeni Daha eski

Sponsorlu Reklam

Sponsorlu Reklam